کاغذ ساخت دستگاه

پیشرو چین است کاغذ دیافراگم 320 میلی متر می تواند دستگاه ساخت کاغذ ، 5 عدد / حداقل کاغذ ساخت دستگاه ، کاغذ ارتفاع 200 میلی متر می تواند ماشین ساخت بازار محصول