خانه محصولات

دستگاه ساخت ماسک صورت

فهرست دسته بندی ها:

دستگاه ساخت ماسک صورت

(3)
دستگاه کنترل ماسک صورت PRY-120 ساخت دستگاه کنترل PLC دستگاه ساخت ماسک یکبار مصرف

دستگاه کنترل ماسک صورت PRY-120 ساخت دستگاه کنترل PLC دستگاه ساخت ماسک یکبار مصرف

PRY-120 1 دستگاه ماسک خالی و 2 دستگاه جوش حلقه گوش دستگاه ساخت ماسک توضیحات محصولات امکانات This ...

خط تولید ماسک صورت نبافته یکبار مصرف دستگاه تولید خط ماسک صورت

خط تولید ماسک صورت نبافته یکبار مصرف دستگاه تولید خط ماسک صورت

توضیحات محصولات دستگاه قرص تشکیل ماسک دستگاه جوش ماسک اربند امکانات This machine is mainly used for ...

دستگاه ساخت ماسک صورت با عملکرد پایدار کاملاً اتوماتیک دستگاه ساخت ماسک KN95

دستگاه ساخت ماسک صورت با عملکرد پایدار کاملاً اتوماتیک دستگاه ساخت ماسک KN95

توضیحات محصولات امکانات شکل ریسندگی گل جوش صورت ماسک صورت یکنواخت و واضح است ، عمق آن ثابت است ، هیچ...

Page 1 of 1